Науково-методична робота

Науково-методична робота в Державном навчальном закладі “Харьківський професійний монтажно-будівельний ліцей” здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України ,, Про освіту ”,

        ,,Про професійно – технічну освіту ”, ,, Про загальну середню освіту ”, Статуту ліцею,

        Положення про методичну роботу в професійно – технічному навчальному закладі, затвердженим наказом МОН України № 582 від 12. 12. 2000р.

        Науково – методична робота – це заснована на досягненнях науки та передового досвіду система аналітичної , організаційної , діагностичної , пошукової , дослідницької , науково – практичної , інформаційної діяльності з метою удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально – виховного процесу.

        Методична робота в ліцеї ґрунтується на принципах дидактики і спрямована на науково – методичне забезпечення навчально – виховного процесу .

Основними цілями методичної роботи в ліцеї є :

 • оновлення , удосконалення змісту навчання згідно з вимогами Державної національної програми „ Освіта ” ;
 • пошук оптимальних форм і методів навчально – виховної роботи , які б відповідали перспективам розвитку навчального закладу і розвитку освіти в державі ;
 • створення і удосконалення комплексного методичного забезпечення предметів і професій , його постійне оновлення згідно змін у робочих навчальних планах і програмах ;
 • підвищення якості навчання , якості знань , умінь і навичок учнів , рівня професійної кваліфікації випускників ;
 • рівня професійної майстерності педагогічних працівників , підготовка до їх атестації ;
 • пошук , виявлення , вивчення і розповсюдження передового досвіду ;
 • інформування про нові педагогічні технології , розвиток педагогічної науки , досягнення галузевої технології .

        Для досягнення перелічених цілей в ліцеї діють такі організаційні форми методичної роботи :

 1. педагогічна рада ;
 2. інструктивно – методичні наради ;
 3. методична рада ;
 4. школа наставництва для молодих майстрів виробничого навчання ;
 5. педагогічні читання ;
 6. педагогічні конференції ;
 7. практичні семінари з відкритими уроками ;
 8. предметні тижні .

        Робота перелічених форм методичної роботи планується щорічно як загально –ліцейним плануванням так і плануванням кожною методичною комісією . Довідка про проведення масових заходів методичного кабінету ХПМБЛ представлена в таблиці .