Навчально-матеріальна база

Матеріально – технічна база ліцею включає чотириповерхову будівлю навчального корпусу загальною площею 3419 м² , двоповерхову будівлю з навчальними майстернями загальною площею 1490 м² та 800 м² , двоповерхову будівлю гуртожитку загальною площею 2715 м² .
Навчальна площа , що припадає на одного учня , становить 4,4 м² . Є у наявності паспорт на земельні дільниці під будівлями ліцею . Навчально – виробничий процес відбувається в 23 навчальних кабінетах та лабораторіях , в 11 навчальних майстернях, в комп’ютерному класі.
Усі приміщення мають задовільний санітарно – технічний стан . Щорічно в них виконуються необхідні ремонтні роботи за рахунок позабюджетних надходжень та спонсорської допомоги .